Zateplené fasády objektů jsou často napadány houbami a plísněmi. Jaké mohou být příčiny tohoto jevu, objasňuje kniha ŘASY A HOUBY NA FASÁDÁCH.


Najdete zde podmínky, které plísně a houby potřebují ke svému růstu, konstrukční chyby způsobující vznik nárůstu a samozřejmě i návody možných řešení.

Autoři se touto problematikou zabývají již dvacet let a v knize shrnují své teoretické i praktické poznatky. Soubor zkušeností, doplněný konkrétními případy z praxe a mnoha snímky, bude praktickým rádcem odborníkům i laikům, kteří s tímto problémem bojují.

1 Úvod
1.1 Vodní řasy a houby v přírodě 9
1.2 Výskyt řas a hub na budovách 12
1.3 Problematika současnosti 14

2 Mikrobiologie
2.1 Co jsou řasy? 19
2.2 Co jsou houby? 21
2.3 Základní životní podmínky pro mikroorganizmy 24
2.3.1 Závislost mikroorganizmů na vlhkosti 25
2.4 Aerobiologie 26
2.5 Význam trvání období vlhka 27
2.6 Základní teploty 28

3 Stavební fyzika
3.1 Všeobecné souvislosti 30
3.2 Menší U-hodnota – tepelná izolace větší tloušťky 31
3.3 Větší tloušťka tepelné izolace – menší prostup tepla 32
3.4 Menší tok tepla – nižší vnější povrchová teplota 33
3.5 Nižší vnější povrchová teplota – delší kondenzační období 39
3.6 Delší kondenzační období – větší zatížení vodou 40
3.7 Větší zatížení vodou – umožňuje větší růst 45

4 Příklady z praxe
Případ 1: Napadení řasami omítnuté venkovní tepelné izolace připevněné hmoždinkami 50
Případ 2: Napadení řasami lepené omítnuté venkovní tepelné izolace 53
Případ 3: Řasy a houby okolo oken 56
Případ 4: Napadení provětrávaného opláštění řasami 57
Případ 5: Napadení řasami dvouplášťové zděné konstrukce 59
Případ 6: Fasáda kostela z pohledového betonu napadená řasami a houbou 62
Případ 7: Napadení řasami na světlících z umělé hmoty 65
Případ 8: Nárůst na staré vápenné omítce 68
Případ 9: Nárůst na kostelní věži z pískovce, vystavené silným povětrnostním vlivům 73
Případ 10: Opěrná zeď 77
Případ 11: Zamyšlení nad péčí o památky 79

5 Soubor opatření
5.1 Soubor opatření na stavbě 82
5.1.1 Projektování 82
5.1.2 Architektura a stavební metody 82
5.2 Soubor opatření u materiálů 87
5.2.1 Biocidní přípravky 87
5.2.1.1 Hodnocení antimikrobiálních vlastností 90
5.2.1.2 Hodnocení bioaktivních materiálů a antimikrobiálních povrchů 92
5.2.1.3 Samodezinfekční povrchy 93
5.2.2 Vlhkost 93
5.2.3 Energie 95
5.2.4 Fyzikální vlastnosti povrchu plochy 96

6 Odstranění závad a údržba
6.1 Obnova napadené fasády 98
6.1.1 Všeobecně 98
6.1.2 Přípravné práce a průzkum 98
6.1.3 Čištění 99
6.1.3.1 První očista u velkoplošného napadení 99
6.1.3.2 Druhá očista u velkoplošného napadení 99
6.1.3.3 První očista u lokálního napadení 99
6.1.3.4 Druhá očista u lokálního napadení 99
6.1.4 Základní nátěr 100
6.1.5 Krycí nátěr 100
6.2 Udržování fasád 100
6.3 Příklad z praxe 102
6.4 Sanace podkladu a životní prostředí 105


Rok vydání:
Rozsah: 110 stran
Formát: 175 mm x 245 mm
Vazba: V2
Cena za výtisk: 299 Kč
Dostupnost: vyprodáno