Elektronický časopis o fasádách a otvorových výplních, příloha časopisu Střechy-Fasády-Izolace.


Časopis Fasády je odborný stavitelský elektronický dvouměsíčník, který se zabývá architekturou a projektováním obvodových plášťů budov včetně otvorových výplní. Velký důraz je kladen na stavební řešení exteriérů objektů, materiály, technologie a fasádní systémy. Časopis přináší novinky, trendy, realizace, projekty, rozhovory a profily, aktuální informace a zajímavosti ze světa fasád. Příspěvky jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Kvůli aktuálnosti jsme se rozhodli časopis vydávat každé dva měsíce v elektronické verzi přístupné na běžném počítači, tabletu i v chytrém telefonu. Novinky budeme navíc každý měsíc publikovat v rozšířené příloze časopisu STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE.

Časopis se trvale věnuje těmto tématům:

  • okna, vstupy, dveře
  • zateplovací systémy, omítky, barvy, sendvičové panely, izolační materiály
  • fasádní systémy na bázi skla, keramiky a hliníku, montované fasádní systémy
  • stínící technika, rolety – markýzy – slunolamy
  • stavební a sanační materiály, stavební chemie
  • software ve stavebnictví a architektuře

Vydávání tohoto projektu samostatně bylo pozastaveno – obsah titulu byl převeden pod hlavičku měsíčníku Střechy-Fasády-Izolace.


Ročník: 10.
Periodicita: 6x ročně (dvouměsičník)
Rozsah: min. 24 stran
Formát: 235 x 330 mm
Náklad: pouze elektronicky
Cena za výtisk: 20 Kč / 1,00 EUR
Předplatné:

Přejít na internetové stránky časopisu www.strecharska-mapa.cz.

Časopis si můžete v elektronické podobě prohlédnout nebo zakupit na Floowie.cz.
Najdete zde také archiv časopisu za poslední roky.