Elektronický časopis o fasádách a otvorových výplních, příloha časopisu Střechy-Fasády-Izolace.


Časopis Fasády je odborný stavitelský elektronický dvouměsíčník, který se zabývá architekturou a projektováním obvodových plášťů budov včetně otvorových výplní. Velký důraz je kladen na stavební řešení exteriérů objektů, materiály, technologie a fasádní systémy. Časopis přináší novinky, trendy, realizace, projekty, rozhovory a profily, aktuální informace a zajímavosti ze světa fasád. Příspěvky jsou publikovány v českém a slovenském jazyce. Kvůli aktuálnosti jsme se rozhodli časopis vydávat každé dva měsíce v elektronické verzi přístupné na běžném počítači, tabletu i v chytrém telefonu. Novinky budeme navíc každý měsíc publikovat v rozšířené příloze časopisu STŘECHY-FASÁDY-IZOLACE.

Časopis se trvale věnuje těmto tématům:

  • okna, vstupy, dveře
  • zateplovací systémy, omítky, barvy, sendvičové panely, izolační materiály
  • fasádní systémy na bázi skla, keramiky a hliníku, montované fasádní systémy
  • stínící technika, rolety – markýzy – slunolamy
  • stavební a sanační materiály, stavební chemie
  • software ve stavebnictví a architektuře

Vydávání tohoto časopisu samostatně bylo pozastaveno!
Obsah titulu byl převeden pod hlavičku časopisu Střechy-Fasády-Izolace.


Ročník: 10.
Periodicita: 6x ročně (dvouměsičník)
Rozsah: min. 24 stran
Formát:
Náklad:
Cena za výtisk:
Předplatné:

Internetové stránky časopisu www.strechy-fasady-izolace.cz