Měsíčník Střechy-Fasády-Izolace je specializovaným stavebním časopisem, určeným především profesionálům ve stavebnictví. Zabývá se komplexní problematikou pláště budov.


V časopise Střechy-Fasády-Izolace najdete práce realizačních, výrobních i obchodních firem a oborových cechů. Představuje nové materiály, technologie, systémy a jejich využití v praxi, informace ze školství, názory odborníků, novinky z výstav. Mimo to, je část každého vydání (příloha) věnována konkrétnímu tématu.

Odborný časopis Střechy-Fasády-Izolace vychází v České a Slovenské republice již od roku 1994. Garancí jeho kvality jsou spolupracující odborníci i členové redakční rady, z nichž lze jmenovat alespoň Doc. Ing. Zdeňka Kutnara, CSc., Ing. Jiřího Šálu, CSc., či Prof. Ing. Jozefa Oláha PhD.

Mimořádnou pozornost věnují Střechy-Fasády-Izolace odborným a původním článkům, jsou již přes 20 let informačními leadry v oboru.


Ročník: 25.
Periodicita: 10x ročně (měsičník)
Rozsah: min. 64 stran
Formát: 230 x 280 mm
Náklad: 5.000 ks
Cena za výtisk: 99 Kč / 4,90 EUR
Roční předplatné: 800 Kč / 40 EUR

Přejít na internetové stránky časopisu www.strecharska-mapa.cz.

Časopis si můžete v elektronické podobě prohlédnout nebo zakoupit na Floowie.cz.
Najdete zde také archiv časopisu za poslední roky.