44. Rally Campingu a Caravaningu v Tatranské Lomnici

Pozvánka na 44. Rally Campingu a Caravaningu v Tatranské Lomnici pre vyznávačov kempingu, karavaningu a mototuristiky na podujatie s najdlhšou tradíciou na území Slovenska, ktoré sa uskutoční v prekrásnej Tatranskej prírode

29 .8. – 1.9.
v intercampingu TATRANEC – Tatranská Lomnica
www.hoteltatranec.com

Organizátor: Slovenská asociácia campingu a caravaningu
Organizačná spolupráca: CCC Lokomotíva Košice, CCC Wagon Slovakia Zdravotník Košice
Reklamná spolupráca: Wagon Slovakia Košice
Mediálna spolupráca: Camping, Cars & Caravans – www.camping-cars-caravans.cz a ďalší.

Program:
Štvrtok 29. 8.
príchod účastníkov, prezentácia na recepcii, ubytovanie, zoznamovací večer

Piatok 30. 8.
09,30 hod. slávnostné otvorenie zrazu a privítanie účastníkov
10,00 hod. súťaže detí a dospelých
13,00 hod. spoločná pešia túra do Tatranskej Lomnice, návšteva múzea
18,00 hod. spoločenský večer, posedenie , záznam z FICC rallye (video)

Sobota 31. 8.
10,00 hod. návšteva termálneho kúpaliska Vrbov, autokarový zájazd do okolia
18,00 hod. Spoločenský večer pri hudbe a tanci, tombola, občerstvenie a guláš

Nedeľa 1. 9.
09,30 hod. vyhodnotenie súťaže detí a dospelých zhodnotenie zrazu
Slávnostné ukončenie 44. RCC

Pre účastníkov zrazu možnosť zotrvania v kempingu až do odchodu na DAHLIE RALLY v Krakove v cenách účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok pre držiteľov karty CCI:
12,00 EUR – noc a posádka (2 osoby a deti do 12 r.) v stane, obytnom prívese, obytnom aute, vrátane
elektrickej prípojky a rekreačného poplatku. Pri inom zložení posádky bude cena stanovená individuálne
pri prezentácií.
Prosíme účastníkov o registráciu na podujatie na našej stránke:

Pevné ubytovanie chatky, hotel :- nutnosť rezervácie: e-mail:.hoteltatranec@hoteltatranec.com
Informácie k podujatiu: www.caravaning.sk / e-mail: sekretariat@caravaning.sk